Có 1 kết quả:

cháng fāng xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

rectangle