Có 1 kết quả:

cháng bǐng sháo zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

ladle