Có 1 kết quả:

cháng bǐng dà lián dāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

scythe