Có 1 kết quả:

cháng liú shuǐ , bù duàn xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

continuous and patient effort (idiom)