Có 1 kết quả:

cháng jiǔ

1/1

cháng jiǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(for a) long time