Có 1 kết quả:

Cháng xīng xiàn ㄔㄤˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Changxing county in Huzhou 湖州[Hu2 zhou1], Zhejiang