Có 1 kết quả:

cháng zuǐ yù

1/1

cháng zuǐ yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) long-billed dowitcher (Limnodromus scolopaceus)