Có 1 kết quả:

Cháng níng

1/1

Cháng níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Changning County in Yibin 宜賓|宜宾[Yi2 bin1], Sichuan
(2) Changning District in Shanghai