Có 1 kết quả:

Cháng níng xiàn ㄔㄤˊ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Changning county in Yibin 宜賓|宜宾[Yi2 bin1], Sichuan