Có 1 kết quả:

cháng zhǎng Yì xiàn lóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yixianosaurus longimanus, theropod dinosaur from Yi county 義縣|义县, Jinzhou 錦州|锦州, west Liaoning