Có 1 kết quả:

cháng fāng tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cuboid