Có 1 kết quả:

Cháng Jiāng Sān xiá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Three Gorges or Yangtze Gorges, namely: Qutang Gorge 瞿塘峽|瞿塘峡[Qu1 tang2 Xia2], Wuxia Gorge 巫峽|巫峡[Wu1 Xia2] and Xiling Gorge 西陵峽|西陵峡[Xi1 ling2 Xia2]