Có 1 kết quả:

cháng páo

1/1

cháng páo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chang pao (traditional Chinese men's robe)
(2) gown
(3) robe
(4) CL:件[jian4]