Có 1 kết quả:

cháng shì

1/1

cháng shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to depart this life
(2) to be no more