Có 1 kết quả:

cháng dìng

1/1

cháng dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spike