Có 1 kết quả:

cháng bí mù

1/1

cháng bí mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

order Proboscidea (elephants and mammoths)