Có 1 kết quả:

mén dōng

1/1

mén dōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for 天門冬|天门冬[tian1 men2 dong1], asparagus

Một số bài thơ có sử dụng