Có 1 kết quả:

mén xī

1/1

mén xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

doorstop