Có 1 kết quả:

mén dì

1/1

mén dì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 門第|门第[men2 di4]

Một số bài thơ có sử dụng