Có 1 kết quả:

mén kǎn

1/1

mén kǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 門檻|门槛[men2 kan3]