Có 1 kết quả:

mén kǎnr

1/1

mén kǎnr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 門坎|门坎[men2 kan3]