Có 1 kết quả:

mén wài hàn

1/1

mén wài hàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

layman