Có 1 kết quả:

mén gǎng

1/1

mén gǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gate