Có 1 kết quả:

mén láng

1/1

mén láng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stoop
(2) parvis
(3) portico
(4) patio
(5) veranda