Có 1 kết quả:

mén tīng

1/1

mén tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) entrance hall
(2) vestibule