Có 1 kết quả:

mén dǎng

1/1

mén dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

doorstop