Có 1 kết quả:

mén shuān

1/1

mén shuān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 門閂|门闩[men2 shuan1]