Có 1 kết quả:

mén kuàng

1/1

mén kuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

door frame