Có 1 kết quả:

mén pài

1/1

mén pài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sect
(2) school (group of followers of a particular doctrine)