Có 1 kết quả:

mén pái

1/1

mén pái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) door plate
(2) house number