Có 1 kết quả:

mén yá

1/1

mén yá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

incisor