Có 1 kết quả:

mén huán

1/1

mén huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

door knocker (in the shape of a ring)