Có 1 kết quả:

mén piào

1/1

mén piào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ticket (for theater, cinema etc)