Có 1 kết quả:

mén jìn ㄇㄣˊ ㄐㄧㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

guarded entrance