Có 1 kết quả:

mén jìn

1/1

mén jìn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

guarded entrance