Có 1 kết quả:

mén lián ㄇㄣˊ ㄌㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

couplet (hung on each side of the door frame)