Có 1 kết quả:

mén lián

1/1

mén lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

couplet (hung on each side of the door frame)