Có 1 kết quả:

Mén sà ㄇㄣˊ ㄙㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mensa (loanword)