Có 1 kết quả:

mén kòu ㄇㄣˊ ㄎㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

door latch