Có 1 kết quả:

mén chǐ

1/1

mén chǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

incisor