Có 1 kết quả:

Shǎn zú ㄕㄢˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Semites