Có 1 kết quả:

Kāi bó ěr shān kǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Khyber pass (between Pakistand and Afghanistan)