Có 1 kết quả:

kāi lì

1/1

kāi lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to create a precedent