Có 1 kết quả:

kāi táng

1/1

kāi táng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to open a law court
(2) to set up a mourning hall

Một số bài thơ có sử dụng