Có 1 kết quả:

kāi tiān chuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to leave a blank to mark censored area