Có 1 kết quả:

kāi shǐ yǐ qián

1/1

Từ điển Trung-Anh

before the beginning (of sth)