Có 1 kết quả:

kāi tíng

1/1

kāi tíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to begin a (judicial) court session

Một số bài thơ có sử dụng