Có 1 kết quả:

kāi wù

1/1

kāi wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to become enlightened (Buddhism)

Một số bài thơ có sử dụng