Có 1 kết quả:

kāi tuò zhě

1/1

kāi tuò zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pioneer