Có 1 kết quả:

kāi fāng

1/1

kāi fāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to extract a square root

Một số bài thơ có sử dụng