Có 1 kết quả:

kāi míng jūn zhǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

enlightened sovereign