Có 1 kết quả:

Kāi pǔ lè

1/1

Kāi pǔ lè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Johannes Kepler (1571-1630), German astronomer and formulator of Kepler's laws of planetary motion